(+34) 94 400 53 00

Hezkuntza Ez-Formala

HEZKUNTZA FORMALA HEZKUNTZA EZ-FORMALAGAZ KOHESIONETAKO PROIEKTUA. OROKORRA

2007. urtetik, hezkuntza ez-formala hezkuntza formalagaz integretako proiektu bat egin da, eta emaitza oso onak lortu dira ikasleek Ikastolearen bizitzan eta funtzionamentuan daukien inplikazinoan. Helburua da ikasleek ikastetxean egiten dituen jarduera guztiek euki hezitzailea eukitea eta ikastetxearen hezkuntza-proiektu orokorrean integrauta egotea. Proiektu aitzindaria da, eta Ikastoleak Bilboko Udalaren autormena jaso eban. Horrek esan gura dau hezkuntza-arloan behar egiten dala jolasaldietan, jantokian, jarduera osogarrietan eta eskolaz kanpoko jardueretan. Hezkuntza-eremu hau lau programatan egituratuta dago:

1. EGUERDIKO JANTOKI-JOLASTOKI PROIEKTUA: Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren integrazinoa jolastoki- eta jantoki-proiektuagaz osotu da ikasturte honetan. Jolastokiko eta jantokiko hezitzaileek prestakuntza espezializaua jaso dabe ikasleakaz alkarreraginean ibilteko, eguerdia be ikaskuntza-esperientzia izan daiten. Jantokiak bere fisionomia aldatu dau eta mahai biribilak ditu alkarren arteko hartu-emona hobetzeko, eta, gainera, ikasleek, taldeka, mahaia ipinten laguntzen dabe (Haur Hezkuntza. Jolastokian, hezitzaileek izan leitekezan gatazkak landu ahal izango ditue, baita gazteentzako gai sentikorrak landu be.

2. AISIALDI-PROGRAMEA: Jolastokirako, asteburuetarako eta udalekuetarako proiektuen bidez, ikasleak hezkuntza-aisialdiko ohiturak hartzeko gai izan daitezan behar egiten da, aisialdia eta kontsumismoa erlazionetako joeratik aldenduta.

3. HIZKUNTZEN PROGRAMEA: Eskolaz kanpoko jardueren bidez, euskerea, ingelesa eta frantsesa bultzatu gura dira.

4. OSASUNERAKO PROGRAMEA: Proiektu honeen bidez ikasleak osasunaren arloan trebatu daitezan behar egiten dogu: elikadura-proiektua, eskola-kirola eta norberaren zaintzarako proiektua.

5. ARTE-PROGRAMEA: Dantza, musika, antzerki eta kantuaren bidez ikasleak gure kulturearen usadio eta ohituretara hurbiltzea da helburua.

Hona hemen programa horreen lorpenetako batzuk: jolasaldien autoerregulazinoa eta bizikidetza, ikasleek jolasaldien zaintzan parte hartzea, eguneroko bizikidetzan sortzen diran gatazketan bitartekotza egitea.

Hezkuntza ez-formalari buruzko proiektu hau ikastetxean bertan garatu da, Ingalaterrako eta Irlandako ikastetxeetara egindako bisiten bidez ezagutu diran esperientzia batzuetan oinarrituta, baina modu globalagoan eta hezkuntza formalaren osogarri gisa jorratuta. Programa honek Eusko Jaurlaritzako hezkuntza-adituen interesa biztu dau, ikuspegi globalizatzailea eta hezkuntza ez-formalaren tratamentu horrek dakarren barrikuntzea dirala-ta. Programa hau osotzen daben proiektuek helburuak, jarduerak eta ebaluazino-erispideak zehaztuta ditue. Horri esker, hiru hilean behin txosten bat egin leiteke, hezkuntza formalak emoten dauen informazinoa osotzeko.

Ikasle guztiek curriculumean dagozan jarduerak egiten ditue Ikastolatik kanpo, gitxienez hiru hilean behin.

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK | HEZKUNTZA EZ-FORMALA

Ikastolearen hezkuntza-proiektuarekin batera, ezohiko zerbitzuak dagoz, proiektua bera osotzen dabenak, eskolaz kanpokoak esaterako, kirola edo udako aisialdi-programea.

Ikastoleak zerbitzu horreek zuzenean kudeatzea erabagi dau, eta irakasleen klaustroak berak diseinauko dau zerbitzu bakotxa.

Horretarako, hainbat neurri barritzaile hartu ditugu ikastetxerako:

1- Lantaldea sortzea (klaustroko kideak), curriculum-erantzukizunera gehien hurbiltzen dan zerbitzua kudeatzeko. Halan, ingeleseko eskolaz kanpoko jarduerak ingeleseko irakasleek kudeatzen ditue, musikakoak musikako irakasleek,… Talde hori 9 lagunek osotzen dabe eta arlo honeek barne hartzen ditue: ingelesa, musikea, dantzea, antzerkia, kirola, euskerea, frantsesa eta aisialdia.

2- Eskaintza ez-formal bakotxaren curriculuma garatzea eta Hezkuntza Formaleko curriculumagaz osotzea (eranskina). Eskolaz kanpoko jarduera guztiak gelan egiten danagaz koordinauta dagoz guztiz.

3- Irakasle-talde horrek diseinautako eta gestionautako kudeaketa-eredua (izen-emotea, familien arretea, taldeen sorrerea, eremuak, ordutegiak). Familien itxaropenen arretea bete da (eranskina).

4- Ikasle bakotxaren jarraipena egiteko prozedurea. Hezkuntza formalaren eta hezkuntza ez-formalaren arteko osogarritasuna garatzeak, hezkuntza-proiektuari koherentzia emoten laguntzeaz gainera, ikasle bakotxaren jardunaren eta balorazinoaren jarraipena eta kontrola egiteko eredu bat eskatzen dau, eremu bien artean koordinauta.

Begoñazpi Ikastolako eskolaz kanpoko jarduerak edo hezkuntza ez-formala ikasleei zuzendutako lau sektore handitan banatzen dira: musikea, hizkuntzak, kirola eta hezkuntza artistikoa. Erantsitako taulan ikusi leitekenez, jarduera bakotxa maila egokietara bideratzeko egokitzen da. Gainera, gurasoei eta familia osoari zuzendutako ezohiko jarduerak dagoz eta doakoak dira.

MUSIKA-PROGRAMEA: Ikastola barruan lan egiten dauen musika-akademia baten laguntzeagaz, 4 urtetik aurrera, ikasgeletan ikasgai gisa emoten dan musikea osotzen dauen musika-programea eskaintzen da. Programa horrek ikasleari kontserbatorioan sartzen lagunduko deutsan maila musikala ziurtatzen dau. 6 urtetik aurrera, ikasleek musika-hezkuntzea eta instrumentua ikasten dabe ikasle biko irakasle bategaz. Gaur egun, 230 ume daukaguz instrumentu bat ikasten.

Gainera, Bigarren Hezkuntzan, ikasleek hainbat musika talde osotu ditue, estilo ezbardinetakoak, eta astean ordu batzuk emoten ditue horreetan.

PROGRAMA LINGUISTIKOA (Bertako irakasleak): 4 urtetik aurrera, ingelesezko komunikazino-gaitasunak sendotzen laguntzen dauen programea eskaintzen da. Bertako irakasleakaz, astean bitan egiten da. Horrelan, ikasleen %70 inguruk ingeleseko B2 edo C1 mailea lortzen dau.

DBHko 2. mailatik aurrera, euskerazko eskolaz kanpoko ikastaro ofizialak eskaintzen dira, ziurtagiria euskeraz prestetako. Aurkeztutakoen %72k maila goreneko azterketea gainditu dau.

DBHko 1. mailatik aurrera, frantseseko eskolak be eskaintzen ditu Institutu Frantsesak, frantseseko B1 tituluari aurre egiteko. Aurkeztutakoen %87k gainditu dau.

KIROL-PROGRAMEA: Kirol-jarduerak 6 urteko umeakaz hasten dira: futbola, saskibaloia, euskal pilotea, gimnasia erritmikoa, kirol anitza eta xakea. 400 ikaslek baino gehiagok egiten dabe kirol-jardueraren bat ikastola barruan.

ARTE ETA GORPUTZ ADIERAZPENEKO PROGRAMEA: 4 urtetik aurrera, ikasleek euskal dantza tradizionalen eskolak, eta gimnasia eta antzerki eskolak jasoten ditue.

TALDEA JARDUEREA ESKAINTZEA PREZIOA
HEZIKETA ARTISTIKOA Musikea eta gorputz-adierazpena 4. eta 5. mailak, Haur Hezkuntza. 26,50 € / hilean
Musikea + poxpolin 1. eta 2. mailak, Lehen Hezkuntza. 37 € / hilean
Musikea + txistua Musikea + gitarrea Musikea + abesbatza Musikea + trikitixa 3. eta 4. mailak, Haur Hezkuntza. 37-39 € / hilean
Musikea + txistua Musikea + gitarrea Musikea + tekladua Musikea + trikitixa 5. eta 6. mailak, Haur Hezkuntza. 37 € / hilean
Musikea + txistua DBH 41 € / hilean
Antzerki-tailerra (ingelesez) 3. eta 4. mailak, Lehen Hezkuntza. 20,5 € / hilean
Euskal dantzak Lehen Hezkuntza eta DBH 20 € / hilean
HIZKUNTZAK Ingelesa Haur Hezkuntzako 4. mailatik Batxilergoko 2. mailara. 29-31 € / hilean
Ingeles titulua lortzeko DBH eta Batxilergoa. 55 € / hilean
Euskara tituluak lortzeko DBHko 3. eta 4. mailak eta Batxilergoa. 55 € / hilean
Frantsesa DBH eta Batxilergoa. 55 € / hilean
KIROLA Futbola 1. mailatik 4. mailara, Lehen Hezkuntza. 14-29 € / hilean
Saskibaloia Lehen Hezkuntzako 1. mailatik DBHko 2. mailara. 29 € / hilean
Xakea Lehen Hezkuntzako 2. mailatik DBHko 2. mailara. 14 € / hilean
Joko anitzak (Heziki) 1. eta 2. mailak, Lehen Hezkuntza. 29 € / hilean
Patinajea Lehen Hezkuntza. 14 € / hilean
Euskal pilotea Lehen Hezkuntza. 14 € / hilean
Dantza modernoa Lehen Hezkuntzako 3. mailatik DBHko 2. mailara. 25 € / hilean
GURASOAK Aisialdi-kluba Doan
Gurasoentzako dantzea Doan
Guraso Eskolea Guraso Elkarteak antolatua Doan

Jarduerok Hezkuntza Ez Formala eta Hezkuntza Formala osotzen dituan Hezkuntza Proiektu Globalaren barruan sartzen dira.