Lan-metodoa

Hau da gure proiektuaren laugarren ardatza. Lehen hiru ardatzek, PENTSAMENTUAK, EMOZIONALTASUNAK ETA KONPROMISOAK, osogai teorikoa daukie, hezkuntza-proiektuan modu praktikoan islatu behar dana.

Gure proiektuak pentsamentua sustatu gura dau, eta, aldi berean, persona bakotxari egokitutako emozionaltasuna garatzeko lan egiten dau, eta konpromisoaren balioa bizitzeagazko funtsezko jarrera moduan praktikan jarri dau.

Honeek dira gure lan-metodoaren funtsezko ezaugarriak:

ULERMEN-PROIEKTUEN ARABERAKO KUDEAKETEA

Begoñazpi Ikastolak Ulermen Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza (POI) garatzen dau. 2 urteko gelatik Batxilergora bitartean, hiru hilean behin eta zeharka hainbat proiektu egitea proponiduten deutsegu ikasleei, ikasgaiak ulertzeko eta ikasteko. Proiektu horreek ulermenean oinarritzen dira (Ulermenerako Irakaskuntzearen esparruko jarraibideei jarraituta). Tresna metodologiko desbardinak barne hartzen ditue (pentsamentu-errutinak eta -trebetasunak, kultura-indarrak, lankidetza-lana…). Proiektu horreek irakasleek egiten ditue eta Harvardeko Unibertsidadeko Project Zero udako ikastaroetako irakasleek ikuskatzen ditue.

Gainera, Bigarren Hezkuntzan proiektu-modalidade batzuk dagoz.

Ulermen-proiektuak. Ikaskuntzarako zeharkako proiektuak.

Ikerketa zientifikoko proiektuak: metodo zientifikoa ikaskuntzearen giltzarri moduan.

Zeharkako erronkak: Hainbat arlo alkartuz lortu beharreko erronkea daukien proiektuak.

Modalidade-proiektuak: Modalidadearen ezagutza sakonagoa sustatzen daben proiektuak. Proiektu horreek metodo zientifikoan oinarritzen dira, eta proiektu bakotxaren bidez, maila bakotxean, ikasleek metodo zientifikoa osorik garatzen ikasten dabe.

IKASLEEN PARTE-HARTZEA

Proponidutako proiektuek, zerbitzu solidarioek esaterako, ikasleen parte-hartze aktiboa eskatzen dabe. Aurkezten dan jarduera danek benetakoak eta testuingurukoak izan behar dabe, eta amaierako proiektua euki behar dau. Bertan ikasleek arazo jakin bati urtenbidea emon behar deutsie. Proiektuek urtenbide jakin bat proponiduteaz gainera, urtenbide hori inplementetan be saiatzen dira ikasleak.

Horretarako, proiektuak testuinguruan kokatzea funtsezkoa da, eta parte hartzeko aukerea oinarrizkoa.

1.- GIZARTE-ZERBITZUA: Batxilergoko 1. mailako ikasle guztiek eskaintzen dabe gizarte-zerbitzua ikastolatik kanpo (107 ikasle), eta horreetako askok Batxilergoko 2. urtean beharrean jarraitzen dabe.

2.- ROBOTICA: FIRST LEGO LEAGUE: 18 ikasle nazinoarteko robotika eta zientzia epaileak dira First Lego Leaguen, barne proiektuetan parte hartzeari esker.

3- ERANTZUKIZUNAK HARTZEA: Aniztasunari erantzuteko programearen barruan, ikasle askok beste ikasle batzuen garapen akademikoaren ardurea hartzen dabe. Gidari proiektuaren eta saio malguen bidez (‘Nire Ordua’), ikasleen zati batek irakasleakaz batera eskola-saioak emoten parte hartzen dau. Proiektu horreek ikasleen eta irakasleen arteko lankidetza eta ikasle guztien garapenean erantzukizuna partekatzea eskatzen dabe.

4- AUTONOMIA (‘COACHING’ HEZIGARRIA): Proiektuen antolamentuak, besteak beste saio malguak presteteak, ikaslea autonomoa izatera eta erabagi personalak hartzera behartzen dau. Behar egiten dogu ikasleek euren prestakuntza-prozesua barnera daien eta autonomoak izan daitezan eragiten deutseen erabagiak hartzerakoan. Coaching hezigarria proiektuaren bidez, coach bakotxak esparru hori lantzen dau ikasleakaz. Ikasleari erabagi personalak modu autonomoan hartzen laguntzeko espazio eta denporea sortzen da. Coaching personaleko programak garapen personal hori ahalbidetzen dau, arlo horretan espezializautako personen bidez.

5- LANKIDETZEA: Ikastetxeko kulturea da etenbako lankidetzan ibiltea. Proiektuen araberako kudeaketak horrelan lan egitera behartzen ditu irakasleak eta ikasleak. Ulermen-proiektu bakotxak A-B-C eremuetako egitura kooperatiboak hartzen ditu barne, ikasleari laguntzea zer dan eta zelan garatzen dan jakiteko jarraibide oso argia emon deion.

6- GELA EDEGIAK: Lehen Hezkuntzako 3. mailan Gela Edegien ereduagaz behar egiten da 2017-2018 ikasturteaz geroztik. Ikasturteko bost taldeetako ikasgeletako trenkadak bota dira, modu horretan, alkarlanean, taldean ibilteko, alkarreragiteko, danek danakandik ikasteko.…

IRAKURKETA DIGITALA

Begoñazpi Ikastolak irakurten eta idazten hasteko metodo barria sartu dau, ‘Kodean’ edo ‘irakurketa digitala’. Metodoa 5 urteko gelan hasten da, Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetara hedatzen da, eta tresna digital eta interaktiboetan oinarritzen da, eraginkortasuna erakutsi dauelako.

METODOLOGIA BARRIA 2 URTETAN

Joan dan 2018-2019 ikasturtean, Begoñazpi Ikastolak 2 urteko umeentzako ikaskuntza-metodologia barria sartu eban, esperimentazinoan, jolas sinbolikoan, segurtasunean eta gela edegietan oinarritutakoa, jarraian azalduko dogun lez.

Halanda be, 2019-2020 ikasturte honetan, eredua sendotu eta indartu egin da hainbat proiekturen bidez: hezkuntza emozionala, askotariko adimenak, zentzumen anitzeko estimulazinoa, hizkuntza-proiektua ipuinen bidez, pentsamentuaren garapena jolas euristikoen bidez eta garapen psikomotorra psikomotrizidadeko Aucouturier programearen bidez.

Hezkuntza-estrategia propio horrek ikastolan osorik garatzen ditugun beste eredu batzuen onena hartzen dau, esaterako Konfiantzaren Pedagogia, Reggio Emilia edo Ulermen Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza –Harvard eredua–. Izan be, irakasleak metodologia horreen inguruan prestau dira azken urteotan, erabilten dituen munduko hainbat tokitako ikastetxeak bisitau ditue, eta, orain, ikuspegi-aldaketa hori islatu dabe.

1.- ESPERIMENTAZINOA. Eredu hori umeek lortu beharreko ulermen-helburu batzuetatik abiatzen da (urtaroak, eguraldia eta paisaia, eta zentzumenak). Eguneroko errutinak amaitu ondoren, umeak txandakatzen dira –bosnaka– helburu horreen inguruko esperimentazino-tailer desbardinetan, zeinak astero aldatzen diran. Ordubetez egiten dabe, horretarako gune espezifiko baten.

2.- JOLAS SINBOLIKOA. Bitartean, gainerako umeek, libreki mobiduta, jolas sinbolikoa erabilten dabe garatzeko (sukaldetxoak, piezadun tailerra, panpinak eta haurtxoak…). Gainera, jazza, musikea klasikoa eta rocka (gura dabenean) entzuteko musika-gailuak, margotzeko txoko artistikoak, Lego pieza handiak, hareazko eta argizko mahaiak, loreontziak liburuakaz, txirristak.… ditue.

3.- SEGURTASUNA. EGOKITZAPEN-ALDIA. Eredu barriak ixten deutse gurasoei ikastola barrura txikiakaz sartzen, eta eurek laguntzen deutsee jakea kentzen, gauzak ateraten, mantala janzten... Umeak, horrelan, seguru sentiduten dira, etxean lez. Gauza bera gertatzen da eguna amaitzean.

4.- GELA EDEGIAK. Hezkuntza-ereduak arkitektura barri baten dau oinarria. Bizi guztiko ikasgelek ez daukie zentzunik. Orain, gelak edegiak dira eta ume guztiek partekatzen dabe eremua, nahiz eta irakaslearen eta ikasgelearen erreferentea izaten jarraitzen daben.
Gainera, dana da gardena eta garbia, eta kalidadezko materialak –egurra– eta akabera bikainak ditu (hezkuntza-eremua oihana balitz lez apainduta dago, baina kolore neutroakaz).

Gune barri honek, gainera, 2 urteko umeak ikastolearen erdigunean kokatzen ditu.

2019-2020 ikasturte honetan eredua indartu egin da proiektu honeekaz:

- Hezkuntza emozionala, batez be, egun bakotxean egiten diran korroen bidez lantzen dana. Ikasleak plataforma emozional egokienetako baten sentidu daitezan lan egiten da, hala nola segurtasunean edo miresmenean.

- Askotariko adimenak, ikasleak gela guztietan askatasunez mobiduta. Adimen bakotxari lotutako jarduerak proponiduten jakez (Lego eraikuntzak, liburutegia, musikea, naturari buruzko bideoak…). Ikasleek, ezarritako denporan, aukeratzen dabe zer jarduera egin, eta helduek ikasle bakotxak zer jarduera aukeratu dauen begiratzen dabe. Horrelan, espazio/denpora horren historikoa eregiten da, ikasle bakotxa eta bere lehentasunak ezagutzeko asmoz.

- Zentzumen anitzeko estimulazinoa tailerren bidez. Egunero, 5 ikaslek zentzumen anitzeko tailer bat egiten dabe. Tailerrok 30 minutu irauten dabe eta zentzumenak lantzen ditue gai zehatz baten bidez (urtaroak, adibidez). Gainerako ikasleak libre ibilten dira ikasgela edegietan, adimenakaz lotutako jarduerak egiten dituen bitartean.

- Ipuinen bidezko hizkuntza-proiektua. Egunean bitan, ikasleak korroan biltzen dira, ipuin bat entzuten dabe eta ipuinagaz lotutako jarduerak egiten ditue.

- Pentsamentua jolas euristikoen bidez garatzea . Horrelango jolasek pentsamentua garatzeko aukerea emoten deutsee ikasleei.

- Garapen psikomotorra psikomotrizidadeko Aucouturier programearen bidez.