Euskera ikasi, aberastu eta erabiliz | Bardintasun eta errespetuan heziz
(+34) 94 400 53 00

Helburuak

Honeek dira labur-labur, Begoñazpi Ikastolak lortu nahi dauazan helburuak:

 • Banan-banako prestakuntza eta askatasunaren pedagogia egoki baten bidez nortasunaren garapen oso, integrala eta harmonikoarako gaitu ikaslea, bai bere bizitzan, bai sendiko bizitzan bai gizarteko eta lan bizitzetan garatu daiten.
 • Ikaslea-taldea-ikastetxea inguru sozio-ekonomiko-kulturalagaz harremanetan jarri, irekitasun eta komunikazio bideen bitartez hurrengo honeek bultzatu daiazan:
  • Euskeraren jabetza, hobekuntza eta erabilera bizitzaren esparru guztietan.
  • Euskadiko eta Bizkaiko inguru sozio-kulturalean eta tradizio historikoan prestakuntza, bere balore guztiekin.
  • Jasoera eta egoeren balorazio kritiko eta eraikitzailea.

 • Era orekatu baten garatu bai gaitasun intelektualak, bai lan teknikak bai prestakuntza zientifikoa eta humanistikoa, batez be ekimenak eta sormena baloratuz eta bultzatuz.
 • Beste herri eta kulturenganako irekitasunean eta oniritzian hezi, lankidetasun izpiritu solidariotik eta baketik balore aniztasuna hartzen eta komunikatzen jakiteko.
 • Benetako begirunean oinarrituta dagozan eta hezkuntza komunitatean, eta gizarte-bizitzan parte hartze eraginkorra bultzatzen daben harremon pertsonalen eta jokabide ohituren tankera bat landu.
 • Pertsonaren, munduaren eta historiaren ikuspuntu kristaua proposatu, fedearen eta kultura aldakorraren arteko etengabeko alkarrizketa jarriaz, Barri Onaren baloreen araberako bizimodua adoretuz eta konpromesu aldatzaile batera daroan gizarte kontzientzian heziz.
 • Bertoko eliza eta eliza unibertsalaren parte izateko xedea baloratzen lagundu daikien fedearen bizipenak eta anaitasun adierazpenak sustatu.
 • Eskubideen bardintasunean hezi, sexu edo izate sozialeko inolako bereizkeria barik.
 • Ingurumenarenganako begirune, kontu eta hobekuntzan hezi, ingurumenarenganako bakarkako eta taldeko sentikortasuna garatuz eta kontsumo orekatu baterako konzientziatzen saiatuz.
 • Gaitasun eraginkorra sustatu, pertsona bakoitzaren ahalbideak ahalik eta gehien garatuz.
 • Izpiritu kritiko eraikitzailea landu, arazoen konponketarantz edo hautabide barrietarantz bideratuz.