Harremanetan jarri

Eskertzeak, iradokizunak eta kexak

Ikasle, guraso zein Partner agurgarriok:

zuek diñoskuzuena sano garrantzitsua da guretzat Ikastola hobetzen lagunduko deuskuzu eta. Zein arazo dozuen jakinez gero, zer hobetu jakingo dogu. Hobetzeko prest dagoz!

Berbea emoten deutsugu,
Aurkezten dozun guztia estabaidatu eta kontuan hartuko dogu. Jaso dogulako barri egun biren buruan jakinaraziko deutsugu, aurkeztutakoa egilearen izenik emon barik landu edo tratatuko dogu, lehen erantzuna bost eguneko epean, lan egunak, bialduko deutsugu. Denbora gehiago beharko bagendu, aldez aurretik jarritako epean erantzungo deutsugu.

Zelan egin daikezu?
Hartuemon zuzena atsegin dogu, baita zuzeneko hartuemona zein informalen hurbiltasuna be. Zure iradokizun edo kexari itxura formala emon gura badeutsozu bidea erreztuko deutsugu, web orrialdean aurkituko dozun galdera-sorta erabiliz edo Ikastolako idazkaritzan izango dozun inprimakina (papera) betez, edo Ikastolako 94 400 53 00 telefono zenbakira deituz, edo ikastola@begonazpi.net helbidera e-maila bialduz, edo Ikastolara eskutitza bialduz.

Zuzenean hitz egin gura badozu, eskatu eizu Ikastolako edozein arduradunegaz alkarrizketa izatea.

Izandako tratuagaz ados ez bazagoz, zer egin daikezu?
Ikastolako zuzendariarengana jo, Eskola Kontseilura joan edo Bilboko Gotzaindegiko Hezkuntza Sailera zuzendu.

Ikasturteko iradokizun eta kexen txostena.
Ikasturtea amaitu ondoren, Ikastolako zuzendaritzak, izandako iradokizun eta kexen txostena, baita emondako tratamera be Eskola Kontseiluari jakinaraziko deutso.

Prozesuen jabea
Jaione Arenaza

Gurekin harremanetan jarri nahi badozu bete galde-sorta hau:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que nos proporcione serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable BEGOÑAZPI IKASTOLA.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: la finalidad de este tratamiento de datos será poder gestionar su solicitud y, salvo que indique lo contrario, remitirle por medios postales y electrónicos información de nuestra oferta académica y de las distintas actividades que organizamos.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: los datos que nos suministre se conservarán mientras no nos solicite su supresión.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: no se cederán datos a terceros salvo cumplimiento de obligación legal y/o consentimiento.
DERECHOS: Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de sus datos enviando un correo electrónico a ikastola@begonazpi.net Deberá enviarse junto con prueba válida en derecho, aportando fotocopia del documento de identidad e indicando en el asunto ''PROTECCIÓN DE DATOS''. Del mismo modo, se le informa de su derecho a presentar una reclamación derivada del tratamiento de sus datos personales ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos). Para más información sobre nuestra política de protección de datos puede acceder a: https://www.begonazpi.org/babesteko-politika.